E-tysk: lær tysk på nettet
 
VELKOMMEN
 
Her kan du arbejde med faget tysk. Siden er specielt velegnet til HG- og HHX-elever, som er på niv. E - C. Andre elever kan dog også have glæde af siden.
 
Tekster med øvelser
Formålet med E-tysk er primært at præsentere mange let tilgængelige tekster på tysk om emner, som indgår i tyskundervisningen på HG og HHX. Teksterne om tyske virksomheder, tysk kultur og tysk historie er forsynet med links ud til originaltekster på nettet til videre fordybelse.
 
Under "Tyske breve" finder man vejledning i, hvordan man stiller et brev op på tysk. Desuden præsenteres en række breve med typiske faste vendinger fra handelskorrespondancen.
 
Der er elektroniske øvelser med online feedback til samtlige tekster. Øvelserne har enten fokus på tekstforståelse, ordforråd eller indlæring af grammatik.
 
Grammatik
Til arbejdet med de skriftlige færdigheder tilbyder E-tysk en minigrammatik. Her finder man også anvisninger til, hvordan man arbejder med en ordbog, og hvordan man analyserer en sætning.
 
Tests
Under "Tests" kan man finde øvelser, som ikke er lavet til en konkret tekst i E-tysk. Nogle øvelser er lavet til andre materialer (f.eks. film, noveller, romaner), mens andre ikke er.
 
Lær at lære
Her finder du en hjælp til at få mere ud af undervisningen og din lektielæsning.
 
Links
Her er en emneopdelt linksamling.
 
 
God fornøjelse
 
Maj-Britt Gruber
 
----------------------------
Om forfatteren: Jeg er cand.mag. og handelsfaglærer i tysk og har undervist i tysk på HG og Hhx siden 1988 på CPHWEST. E-tysk er blevet oprettet i foråret 2007 og forventes opdateret med jævne mellemrum. Det har i første omgang været vigtigt for mig at kunne præsentere forskellige tekster. Teksterne er skrevet på baggrund af behov, som er opstået i min konkrete undervisning. Med tiden regner jeg med, at omfanget af øvelser vil vokse betragteligt. For henvendelse: mag@cphwest.dk. Opdateret: 17.03.07