E-tysk: grammatik

E-tysk: grammatik 
Grammatik

Denne side er tænkt som en hjælp til dig, som har glæde af at slå i en grammatik, men som lige nu og her ikke har en grammatik til rådighed.

Vær opmærksom på, at der er masser af regler, som du ikke kan finde på denne side! Jo dygtigere du er, jo mere vil du altså have behov for at slå op i en større grammatik......

Klik i menuen til venstre på et grammatisk emne! Brug for hjælp - se eventuelt nedenfor.....

Dansk
Latin
Eksempler
Bindeord
Konjunktion
und, aber, dass, weil
Biord
Adverbium
jetzt, hier, darum
Forholdsord
Præposition
durch, mit, über
Kendeord
Artikel
der, ein, kein
Navneord
Substantiv el. Nomen
Mann, Frau, Kind, Buch
Stedord
Pronomen
- personligt
- personligt
ich, mich, mir, du…
- tilbagevisende
- refleksivt
sich
- gensidigt tilbagevisende
- reciprokt
einander
- ejestedord
- possesivt
mein, dein, sein, ihr
- påpegende
- demonstrativt
der, dieser
- spørgende
- interrogativt
wer, wen, was
- henførende
- relativt
der
- ubestemt
- indefinit
aller, jemand
Tillægsord
Adjektiv
gut, alt, kurz
Udsagnsord
Verbum
machen, kaufen, kommen