Adjektiver, intro

E-tysk: grammatikAdjektiverAdjektiver, intro 
Hvad er adjektiver?

Den danske betegnelse for adjektiver er tillægsord.

Kendetegn på dansk og på tysk
Adjektiver er ord, som beskriver / fortæller noget om substantiver, f. eks:
     
Mange tak for Deres hurtige tilbagemelding på vor forespørgsel. Vi vil gerne bestille 100 stk. blå T-shirts € 7,55 pr. stk. til omgående levering.

Ordbog
Adjektiver skal bøjes på både dansk og tysk. Man SKAL vide flere ting, hvis man skal kunne udnytte oplysningerne om adjektiver i f.eks. en ordbog. Man skal kende flg. Forkortelser:

Adj =
adjektiv
Komp =
komparativ
Supl =
superlativ


Derudover skal man vide,
- at adjektiver kan kompareres (gradbøjes)
günstig, günstiger, günstigst
- at adjektiverne ikke bøjes, når de står alene
das Angebot war günstig (ingen artikel foran sig og ingen subst. bagefter)
- at adjektivernes bøjning på tysk afhænger af,
- om der står et bestemmelsesord foran adjektivet
günstiges Angebot
- hvilken bøjning bestemmelsesordet har
ein günstiges Angebot
- hvilket køn, kasus og tal substantivet har
das günstigste Angebot
- at adjektiver bøjes og skrives med stort
begyndelsesbogstav, hvis de fungerer som substantiv
Wir wünschen Ihnen alles Gute


Eksempel
Det bedste, vi kan tilbyde, er:

Dine overvejelser / Analyse
det bedste er subjekt i hovedsætningen, dvs. her har vi altså et eksempel på, at adjektiver kan bruges som substantiver. Det står umiddelbart foran bedste, derfor skal vi bruge den svage bøjning.

Ved oversættelsen af bisætningen: vi kan tilbyde, skal man huske, hvordan ordstillingen er i bisætninger, og at det relative pronomen (det henførende stedord) aldrig må udelades på tysk

Ordbog
bedst er superlativformen af god, dvs. man skal slå op under god. Under god angives: god; gut, komp; besser, supl. Best

Vores sætning lyder derfor på tysk:

Das Beste, das wir anbieten können, ist

Eksempel

Vi håber på et snarligt gensyn:

Ordbog
håbe på; hoffen auf + akk
gensyn; Wiedersehen, n
snarlig; baldig, adj

Dine overvejelser / analyse:
snarlig er et underled til gensyn – dvs. det skal bøjes, fordi det ikke står alene. Gensyn er en del af styrelsen i forholdsordsleddet i akk: på et snarligt gensyn. Kendeordet ein betyder, at vi skal bruge adjektivets stærk/svage bøjning

Vores sætning skal derfor oversættes:

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen


5 hurtige
Kan du huske, hvad du lige har lært?  - hvis ikke, læs en gang til!
  1. Hvad står forkortelsen adj. for?
  2. Hvad er komparation?
  3. Hvornår skal adjektiver ikke bøjes?
  4. Hvornår skal adjektiver skrives med stort begyndelsesbogstav?
  5. Hvad er afgørende for, hvilken endelse der skal på adjektiver?