PrŠpositioner

E-tysk: grammatikPrŠpositioner 
Præpostioner
- forholdsord

Præpositioner er ord, der ikke kan stå alene: der er altid enten et substantiv eller et pronomen lige efter dem, som SKAL stå i den kasus, som den pågældende styrer!

I sætningen kaldes et led, som består af en præposition + substantiv el. pronomen for:
  • Forholdsordsled eller
  • Præpositionsled eller
  • Adverbialled
Eksempel: han går gennem haven. ”Gennem haven” er præpositionsled.

”Gennem” er en præposition, og på tysk skal du bruge ordet: ”durch”. Fordi ”durch” styrer akkusativ, og fordi ”Garten” er maskulinum, får du:

Er geht durch den Garten


4 grupper

Akkusativ
Dativ
Genitiv
Akk. / dativ
durch (gennem)
aus (ud af, op af, op)
statt (i stedet for)
an (ved, til, på)
für (til)
ausser (foruden)
anstatt (i stedet for)
auf (på)
gegen (mod)
bei (ved, hos)
während (mens)
hinter (bagved)
ohne (uden)
gegenüber (overfor)
wegen (på grund af)
in (i, på)
um (om, omkring)
mit (med)
neben (ved siden af)
nach (efter, i følge)
über (over)
seit (siden)
unter (under)
von (fra, af)
vor (foran, før)
zu (til)
zwischen (mellem)