Sætningsanalyse

E-tysk: grammatikSætningsanalyse 
Sætningsanalyse

I sætningsanalysen fokuserer man ikke på enkeltstående ord, men på sætningsled. Et sætningsled kan være et eller flere ord, som er sat sammen efter forskellige principper. Sammenlign f.eks. flg. simple sætning over for den mere komplekse:

Firmaet sender kunden et tilbud
Det omtalte firma har sendt sin nye kunde dagens bedste tilbud

For begge sætninger gælder, at de består af 4 sætningsled: et verballed, et subjekt, et direkte objekt og et indirekte. Sætning nr. 2 er mere kompleks end sætning 1, fordi:
  • Verballedet er i en kompleks tid / sammensat tid
  • Der er adjektiver og ejefald i de substantiviske led (led med substantiver)

Sætningsled og kasussystemet

Du skal bruge tid på at analysere dine sætninger, fordi brugen af kasussystemet hænger sammen med sætningsanalysen. Se hertil f.eks.:

Maskl
Fem.
Neut.
Plur.
Subjekt, subjektsprædikat
Nom
der
die
das
die
Akk.objekt, præpositionsled i akk, bestemt tid
Akk
den
die
das
die
Ejefald, præpositionsled i genitiv
Gen
des
der
des
der
Dativ objekt, præpositonsled i dativ
Dativ
dem
der
dem
denHvordan analyserer man en sætning?

Trin
Hvordan finder man leddet?
Tegn
Eksempel
1
Verballed
(udsagnsled)
Hvad kan du sætte ”at” / ”jeg” foran?
(ex: jeg er)
(ex: jeg blev parkeret)
(ex: jeg vil være)

NB: verballed kan sagtens bestå af flere verber….

O
-
Manden er syg.
Bilen blev parkeret her.
Firmaet vil være det største i verden.
Han havde sendt ham et brev.
De kunne have sendt ham en besked.
2
Subjekt
(grundled)
Hvad /  hvem + verballed?
(ex: hvem kom?)
(ex: hvad blev parkeret?)

X
-
Han kom i går.
Den gamle bil blev parkeret her.
Firmaets chef vil være den bedste i verden.
3a
Subjektsprædikat
(omsagnsled til
grundled)
Hvad er /bliver / hedder + grundled?
(ex: hvad er manden?)

NB: denne type led findes kun ved verberne: sein, werden, heissen og bleiben.

NB: hvis der subjektsprædikat i en sætning, er der IKKE akk.objekt!
-
Manden er syg.
Han er min kollega.
Han vil være chef.
Han har været chef i lang tid.
Han hedder Karl.
3b
Akkusativ objekt
Direkte objekt
(genstandsled)
Hvad / hvem + verballed + subjekt?
(ex: hvad sendte han?)

NB: Findes ikke i alle sætninger!
(ex: brevet kom i morges med posten)

ê
-
Han sendte ham et brev.
De mødte hinanden på gaden.
Han kedede sig.
De havde købt naboens bil.
4
Dativ objekt
Indirekte objekt
(hensynsled)
Til / for hvem + verballed + subjekt + objekt?
(ex: til hvem sendte han et brev?)
(ex: hvem lovede han et brev?)

NB: findes ikke i alle sætninger!

o
-
Han sendte ham et brev.
Han lovede kvinden et brev.
Han gav naboens hund et kødben
5a
Præposionsled
Adverbialled
(forholdsordsled)
Hvornår? Hvordan? Hvorfor?
(ex: hvornår kommer han?)
(ex: hvordan kommer hun?)
(ex: hvad venter du på? På dig)

NB: Der kan være mange præpositionsled i en sætning!

___
-
Han kommer på mandag.
Hun kommer med sin bil.
Jeg venter på dig.
På mandag sender vi varerne til Deres adresse på Holbækvej 22 med lastbil
5b
Adverbialled
(biled)
Hvornår? Hvordan? Hvorfor?
(ex: hvornår kommer han?)
(ex: hvordan cykler han?)
(ex: hvorfor falder han?)
-
Han kommer snart.
Han cykler hurtigt.
Derfor falder han.