Substantiver, intro

E-tysk: grammatikSubstantiverSubstantiver, intro 
Hvad er substantiver?
Den danske betegnelse for substantiver er navneord. I tyske grammatikker finder man også betegnelsen: Nomen.

Kendetegn på dansk og tysk
Substantiver er ord, som man kan sætte ’en’ eller ’et’ foran på dansk. De bøjes:

Ubestemt, singularis
Bestemt, singularis
Ubestemt, pluralis
Bestemt, pluralis
en chef
chefen
flere chefer
alle cheferne
et produkt
produktet
flere produkter
alle produkterne

Vi siger, at der er 2 køn på dansk. På tysk er der ikke kun 2 køn, men 3:

Køn
Ubestemt, singularis
Bestemt, singularis
Maskulinum (hankøn)
ein Chef
der Chef
Femininum (hunkøn)
eine Rechnung
die Rechnung
Neutrum (intetkøn)
ein Produkt
das Produkt

Ligesom det på dansk er volapyk at sige „et chef“, så kan man altså ikke sige: „die Chef” på tysk. Læg også mærke til, at alle substantiver skrives med stort begyndelsesbogstav på tysk!

Substantivernes køn
Indfødte tyskere lærer fra de er små af, hvilke ord der er maskulinum, femininum eller neutrum. Vi andre er nødt enten at lære regler for, hvornår substantiverne er af det ene eller det andet køn, eller vi må slå det op i en ordbog.

Ordbogen
Ordbogen anvender flg. forkortelser ved substantiverne:

subst =
substantiv
m =
maskulinum
f =
femininum
n =
neutrum
singl =
singularis (ental)
pl =
pluralis (flertal)
- =
skriv ordet, som det er
¨ =
omlyd

Derudover skal man vide,
  1. substantiverne angives altid i nominativ,  (”nominativ” – se papir om bøjninger)
  2. n” lige efter komma angiver, at ordet er neutrum, MEN står n lige efter -, angiver det endelsen på ordet
  3. hvis der ikke står angivet andet ved ord, der er femininum, så ender de i pluralis på n eller en
  4. i bestemt form i pluralis skelnes der ikke mellem de 3 køn: der er kun 1 form: die

Eksempel: virksomhed

Mustang er en stor tysk virksomhed

Ordbogen tilbyder flere ord til oversættelse af det danske ord ord: virksomhed: Wirksamkeit, Firma, Unternehmen und Betrieb.

Dine overvejelser
Hvis du har brug for betydningen: gøremål, aktivitet, skal du dvæle ved ordet Wirksamkeit, f.  Det vil sige, at det hedder:

die eller eine Wirksamkeit i singularis (ental)
die Wirksamkeiten i pluralis (flertal)

Hvis du har brug for betydningen ”firma”, kan du vælge mellem 1 af flg. 3 ord:

Firma, f-en
eine Firma
die Firma
die Firmen
Betrieb, m-e
ein Betrieb
der Betrieb
die Betriebe
Unternehmen, n-
ein Unternehmen
das Unternehmen
die Unternehmen

Du kan nu oversætte din sætning:
Mustang ist ein grosses deutsches Unternehmen


Andre eksempler
Dansk
Ordbog
Singularis
Singularis
Pluralis
sælger (mand)
Verkäufer, m -
ein Verkäufer
der Verkäufer
die Verkäufer
sælger (kvinde)
Verkäuferin, f –innen
eine Verkäuferin
die Verkäuferin
die Verkäuferinnen
afdeling
Abteilung, f
eine Abteilung
die Abteilung
die Abteilungen
ordre
Auftrag, m -¨e
ein Auftrag
der Auftrag
die Aufträge
prisliste
Preisliste, f
eine Preisliste
die Preisliste
die Preislisten
rabat
Rabatt, m – e
ein Rabatt
der Rabatt
die Rabatte
mængderabat
Nachlass, m - e
ein Nachlass
der Nachlass
die Nachlasse
Kunde
Kunde, m, -n, -n

ein Kunde
einen Kunden
eines Kunden
einem Kunden
der Kunde
den Kunden
des Kunden
dem Kunden
die Kunden5 hurtige
Kan du huske, hvad du lige har lært?  - hvis ikke, læs en gang til!
  1. Hvad står forkortelsen ”subst” for?
  2. Hvad skal man huske vedr. begyndelsesbogstav på tyske substantiver?
  3. Hvor mange køn er der på tysk? – nævn dem!
  4. Hvad skal man huske vedr. ”femininum og pluralis”?
  5. Hvad betyder ”-”?