Verber, intro

E-tysk: grammatikVerberVerber, intro 
Hvad er verber?
Den danske betegnelse for verber er udsagnsord.

Kendetegn på dansk og på tysk
Verber er ord, som man på dansk kan sætte ”at” eller ”jeg” foran:

Vi har modtaget Deres brev af 01.04.06 og takker for Deres interesse. I bilaget finder De vores katalog og prisliste.

Vi vil bede Dem kontakte os ved eventuelle spørgsmål

På dansk har verberne kun 1 form i de forskellige tempi (tider). I eksemplet ovenfor kunne man således skifte vi ud med f.eks.: jeg, afdelingen, chefen, afdelingslederne eller andre substantiver, uden at det ville betyde noget for har modtaget eller vil bede -- kontakte

Så simpelt er det desværre IKKE på tysk. Her skal der være kongruens mellem verballed (udsagnsled) og subjekt (grundled) – se evt. afsnit om ”sætningsanalyse”, hvordan man finder verballed og subjekt.

Kongruens
Ordet kongruens betyder: ”at passe sammen i tal og person”:

Tal = singularis eller pluralis
Person = 1., 2. eller 3. person

At der skal være kongruens mellem subjekt og verballed betyder altså, at der skal være overensstemmelse mellem subjekt og verballed. Sammenlign hertil:

1. person singularis
jeg køber en vare
ich kaufe eine Ware
2. person singularis
du køber en vare
du kaufst eine Ware
3. person singularis
han/hun/det køber en vare
er/sie/es kauft eine Ware
1. person pluralis
vi køber en vare
wir kaufen eine Ware
2. person pluralis
I køber en vare
hr kauft eine Ware
3. person pluralis
de/De køber en vare
sie/Sie kaufen eine Ware
            
NB: Subjekter, som er substantiver, er altid 3. Person:

3. person singularis
Der Mitarbeiter schickt einen Brief
3. person pluralis
Die Mitarbeiter schicken einen Brief
    

Ordbog
Man SKAL kende følgende forkortelser, hvis man skal kunne udnytte oplysningerne om verber i f.eks. en ordbog:

vb =
verbum
=
uregelmæssigt verbum (slå op bag i ordbogen)
trans =
transitiv (ordet kræver et akk.objekt (genstandsled)
intrans =
intransitiv (ordet skal IKKE have et akk.objekt)
A el. akk =
akkusativ
G el. gen =
genitiv
D el. dat =
dativ
jd =
jemand (nominativ)
jdn =
jemanden (akkusativ)
jdm =
jemandem (dativ)

Derudover skal man
  • Vide, at man skelner mellem regelmæssige og uregelmæssige verber
  • Vide, at Gyldendals de røde ordbøger markerer uregelmæssige verber med en lille firkant ▪, og at man kan slå dem op bagerst i bøgerne
  • Kende bøjningsprincipperne for både regelmæssige og uregelmæssige verber – se afsnit om verbernes bøjning
  • Vide, at man skelner mellem transitive (med akk. objekt / genstandsled) og intransitive verber (uden objekt i akk)
  • Kunne lave parallelsætninger til eksemplerne i ordbogen

Eksempel

Vi takker Dem for ordren:

Ordbogen siger: At takke: danken, intrans; ich danke dir, ich danke für den Brief

Dine overvejelser
Danken er regelmæssigt - der er IKKE er nogen sort firkant

Verbet er intransitivt, dvs. det forbindes ikke med genstandsled. Dette ses også af eksemplerne: Enten kræver danken et hensynsled i dativ og / eller et forholdsordsled i akk. indledt med für. I forhold til den sætning, vi skal have oversat, skal vi altså bruge begge eksempler som hjælp

Dir er det personlige pronomen i 2. person singularis dativ – se evt. afsnit om personlige pronominer. I vores sætning har vi ikke brug for denne form, men for 3. person pluralis dativ. Den form hedder: Ihnen

Ordbog
Hvis du ikke kender det tyske ord for ordre, må du også slå det op. Du finder, at det hedder: Auftrag, m¨-e eller Bestellung, f

Vores sætning kan derfor oversættes på 2 måder:

Wir danken Ihnen für den Auftrag
Wir danken Ihnen für die Bestellung

Eksempel

Jeg vedlægger en faktura på € 500:

Ordbogen siger: At vedlægge: beilegen, trans; ich lege etwas bei, wir haben einen Katalog beigelegt; beifügen, trans;

Dine overvejselser
Beilegen og beifügen er begge regelmæssige og kræver genstandsled. Der er ikke nogen betydningsforskel mellem de 2 ord

Af eksemplerne kan man se, at begge ord er et løst sammensatte verber: i hovedsætninger skal forstavelsen af ordet derfor placeres aller bagerst i sætningen. Hvis du har brug for en sammensat tid (ex har vedlagt), så rykker der et "ge" ind mellem forstavelsen og hovedordet.

Ordbog
Hvis du ikke kender det tyske ord for faktura, må du slå det op. Det tyske ord er: Rechnung, f; e-e auf A.

Dine overvejelser
Af eksemplerne ses, at ordet skal oversættes med auf, OG at ordet lige efter auf skal stå i akk

Vores sætning kan altså nu oversættes:

Ich lege eine Rechnung auf € 500 bei  
Ich füge eine Rechnung auf € 500 bei

5 hurtige
Kan du huske, hvad du lige har lært?  - hvis ikke, læs en gang til!
  1. Hvad står forkortelsen vb for?
  2. Hvad betyder ordet kongruens?
  3. Bøj ordet kaufen i præsens (nutid)!
  4. Hvis subjektet er et substantiv, hvilken person skal verballeddet så stå i: 1. 2. eller 3.?
  5. Hvordan kan du se i ordbogen, om et verbum er regelmæssigt eller uregelmæssigt?