Læsestrategier

E-tysk: lær at læreLæsestrategier 
Læsestrategier
- når du arbejder med tekster

Når du arbejder med tekster, er der flere ting som er vigtige, og som du bør huske:  

Hastigheder
Du skal både arbejde med langsomme og hurtige læsehastigheder.

Gentagelser
Du skal møde dine gloser så mange gange som muligt. HUSK at man mindst skal møde en glose 7 – 22 gange, før den sidder fast.

Forskellige sammenhænge
Du skal møde dine gloser på så mange forskellige måder som muligt. F.eks. gælder:
  • Hurtiglæsning er god for korttidshukommelsen. Hurtiglæsningen sikrer, at du hurtigt får en forståelse af, hvad teksten handler om i grove træk. Først når man har styr på teksten i grove træk, er det muligt at få en detaljeret tekstforståelse.
  • Langsomlæsning er vigtig for langtidshukommelsen. Langsomlæsningen sikrer, at du forstår detaljerne i teksten.
  • Ordbogsopslag er vigtige for langtidshukommelsen. Brug af ordbog sikrer, at du får styr på den enkelte glose og får en viden om den enkelte glose, som rækker ud over den betydning glosen har i den konkrete tekst, du arbejder med.

Læringsstil
  • Du skal udnytte din viden om, hvordan DU bedst lærer nye ord: Har du f.eks. erkendt, at du kun lærer nye ord ved at skrive dem op, ja så er du nødt til at skrive dem op. Har du erkendt, at du lærer dem ved at sige dem højt, så……osv.


Læsevejledning

Find en tekst frem, som du vil arbejde med. Hent samtidig: papir, blyant og ordbog.

1. Hurtiglæsning: læs teksten igennem uden at stoppe op ved ukendte ord (1-2 min afhængigt af tekstens længde).

2. Lav et kort resume af teksten på dansk inde i dit hoved – lad være med at skrive.

3. Læs teksten 1 gang til – langsomt og med blyant + evt. ordbog:
  • Læs 1 afsnit ad gangen og skriv 1 hv-spørgsmål til hvert afsnit. Spørgsmålet skal ramme noget centralt indhold i afsnittet. Det formuleres på tysk og skrives på et (blankt) papir  eller
  • Læs 1 afsnit ad gangen og skriv stikord ud på dit papir   eller
  • Læs 1 afsnit ad gangen og lav et mind-map over teksten  eller
  • Læs 1 afsnit ad gangen og lav et relationskort over teksten
Du bestemmer selv valg af metode – det vigtigste er, at du har et stykke papir, hvor du har skrevet noget, som du kan bruge til at give et referat af teksten.

4. Hvis der er ord, som du er nødt til i en ordbog, slår du dem op. Hvis du lærer nye ord ved at du skriver, skriver du gloserne op på dit papir.

5. Læg teksten væk og kig kun på dit papir. Giv et referat af teksten ud fra dit papir. Lær dine gloser.

6. Læs teksten 1 gang til. Denne gang i normalt tempo.